Viby Støtteforenings Aktivitetsfond (VSA)

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Viby Støtteforenings Aktivitetsfond (VSA) Fondens formål er at styrke Viby Idrætsforenings ungdomsarbejde. Dette sker på den måde og iden for, det besluttes af den til enhver tid siddende fondsbestyrelse. Se også:Feriefond Danfoss VibyEl-lærlingenes Aktivitetsfond af 1983Niels Laurits Pedersen og Hustru Ella Marie Pedersens Legat, Viby (Fyn)Højgaard & Schultz A/S’ understøttelsesfond for Arbejdere på Betonelementfabrikken i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vemmelev-Hemmeshøj Sognes Spare- og Lånekasses Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vemmelev-Hemmeshøj Sognes Spare- og Lånekasses Mindelegat Uddele renten af legatkapitalen til kulturelle og idrætslige formål eller til hjælp til uddannelse eller til etablering af rentefri lån. Yderligere oplysninger: Legatet kan alene søges af unge mennesker fra de områder hvor sparekassen havde sit virke. Se også:Sulsted-Aistrup Sognes Spare- og Lånekasses MindelegatVirring-Essenbæk Sognes Spare- og Lånekasses LegatfondLønborg […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Velfærdsfonden for medarbejdere hos Krüger A/S

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Velfærdsfonden for medarbejdere hos Krüger A/S At yde bidrag til medarbejdere eller grupper af medarbejdere i Krüger A/S til studierejser af faglig og social art, til arrangementer af kulturel eller idrætslig karakter og til hermed ligestillede formål. Det tilsigtes hermed fortrinsvis at anvende fondens midler til dækning af udgifter, som ikke vil kunne afholdes af […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


VBS Spareforenings Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

VBS Spareforenings Fond Fondens formål er at fordele fondens årlige nettoindtægt og evt. disponible beløb, der måtte være overført fra forrige år til støtte for Vejgaard Boldspilklubs ungdom Se også:Rikke og Peter Linds FondIrene og Morten Rahbeks FondEntreprenør Marius Pedersens FondChristian Ever’s FondSteen Daugaards FondEUC Nord’s Jubilæumsfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Våbensted Brugsforenings Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Våbensted Brugsforenings Fond Støtte idrætslige, kulturelle og andre almenvelgørende formål i Våbensted og Engestofte sogn. Der uddeles årligt ca. 10.000 kr. Se også:Bjerndrup Brugsforenings Fondstrup Fonden Østrup Brugsforenings StøttefondSkyum-Hørdum Sognes Fond for Kulturelle og Almenvelgørende FormålHenrik Bagger Sørensen og Anna Sørensen’s Fond for almenvelgørende formålMarselisløbfondenSparekassen Bikuben i Grauballe’s Fond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Unibank Hellerups Jubilæumsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Unibank Hellerups Jubilæumsfond Fondens formål er at yde støtte til ungdoms- og foreningsarbejde i Gentofte kommune. Se også:Nordea Hellerups JubilæumsfondJubilæumslegat for Unibank, Lolland-FalsterA/S Møns Banks JubilæumsfondHammerum Herreds Spare- og Laanekasses JubilæumsfondUnibank’ OpfinderfondUnibank Aabenraa-afdelings Uddannelseslegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Tuborgfondet

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Tuborgfondet Tuborgfondets formål er at virke for udvikling og gennemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Det falder uden for fondets opgaver at yde støtte til enkeltpersoner, selskaber og lignende i tilfælde, hvor det drejer sig om privat hjælp eller støtte til bestående forretning, forøgelse af driftskapital og tilskud i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges