Murermester Chr. J. A. Nielsen og Hustru Dorthea Marie Nielsen, f. Goldbecks Legat ved Horsens

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Murermester Chr. J. A. Nielsen og Hustru Dorthea Marie Nielsen, f. Goldbecks Legat ved Horsens

1.Til erhvervelse og installation af sådanne instrumenter og apparater af ekstraordinær art, som kan betyde en højnelse af Horsens Tekniske Sko-les standard, og eventuelt til indkøb af kostbare bogværker og lignende 2. Til hjælp for elever, og undtagelsesvis også for lærere, ved Horsens Tekniske Skole til studierej-ser til udlandet, og 3. til understøttelse af dygtige elever på Horsens Tekniske Skole under hensyntagen til deres flid, begavelse og trang, eventuelt således at der gives sådanne elever friplads på 4. Maj kollegiet i Hor-sens eller andet kollegium i Horsens der har sær-lig tilknytning til Horsens Tekniske Skole, efter legatbestyrelsens nærmere bestemmelse.

For at få fuld fordel af denne webside skal du registrere dig som bruger og være medlem. Er du allerede registreret som bruger kan du logge ind her Du skal medlem for at se kontaktinformation.

Skriv et svar