A. Carlsen og Hustrus Legat

A. Carlsen og Hustrus Legat

Kun ansøgere boende i Københavns Kommune kan komme i betragtning. Af legatets overskud vil halvdelen være at uddele til værdige og ubemidlede personer, som er angrebne af tuberkulose i lettere grad, således at det efter lægeudtalelse kan antages, at den pågældende ved at erholde understøttelse kan forvente helbredelse, eller til efterkur for personer, der har været hårdere angrebet af tuberkulose, når det efter lægeudtalelse kan forventes, at en efterkur vil være af afgørende betydning for vedkommendes helbredstilstand. Den anden halvdel vil være at uddele til understøttelse af værdige og trængende kronisk syge uden hensyn til sygdommens art. Ansøgningsskema tilsendes mod frankeret svarkuvert med navn og adresse. Der uddeles årligt ca. 100.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar