A. Chr. Nielsen og hustrus Mindelegat, stiftet af deres søn, underintendant N. P. Clausen

A. Chr. Nielsen og hustrus Mindelegat, stiftet af deres søn, underintendant N. P. Clausen

Til værdigt trængende af Svendborg kommune og Egebjerg storkommune, som ifølge lægelig attestation trænger til klinisk behandling, herunder efterbehandling, hospitals- og/eller klinikophold eller rekreation, til dækning af udgifterne herved, samt til ansøgere, der som pårørende til sådanne ansøgere lider under disses langvarige sygdom, og som er i økonomisk trang og ansøgere, der er lidende af cancer eller under observation herfor, samt under ovennævnte forudsætninger pårørende til disse, skal være fortrinsberettigede. Ansøgning vedlægges dokumentation for trang og sygdom samt årsopgørelse. Legatportioner à 1.000-5.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar