A. Engesgaard og Hustrus Mindelegat

A. Engesgaard og Hustrus Mindelegat

Legatportioner uddeles en gang årligt til personer, der er dårligt økonomisk stillet på grund af sygdom, til ældre og svagelige, til hjælp for personer, der trænger til rekreation og til oplæring og uddannelse af unge. Legatet kan kun uddeles til personer, der er bosat i Hune sogn, dog at personer, der er i familie med A. Engesgaard og hustru skal have fortrinsret til legatportionerne uanset, hvor de bor her i landet og uanset, hvorledes de er stillet økonomisk. Ansøgningsfrist bekendtgøres ved annoncering i Aalborg Stiftstidende og Vendsyssel Tidende. Ansøgning skal indeholde cpr-nr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar