A. F. Andersens Mindelegat

A. F. Andersens Mindelegat

Renterne tilfalder descendenter af testamentarisk nævnte personer. Derefter institutioner, der på den ene eller anden måde drager omsorg for fattige og ulykkeligt stillede børn.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema kun for descendenter af A.F. Andersen.
Legatet kan kun søges af descendenter og deres børn samt institutiner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar