A. F. Tscherning Christensen og hustrus Legat Århus

A. F. Tscherning Christensen og hustrus Legat Århus

Udbyttet af legatkapitalen anvendes i velgørende øjemed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Yderligere oplysninger: Kun ansøgninger vedlagt frankeret svarkuvert besvares.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar