A. H. Dannow og Hustrus Legat

A. H. Dannow og Hustrus Legat

Til ugifte kvinder på Frederiksberg, hvis kår er trange, og som har ført en retskaffen vandel. Ansøgningsskemaer kan afhentes eller rekvireres skriftligt. Ansøgere, der ikke har hørt fra bestyrelsen medio december, er ikke kommet i betragtning. Ansøgninger modtages hele året, ansøgninger modtaget senest 15/9 medtages ved uddeling samme år, ansøgninger modtaget efter 15/9 overgår til efterfølgende år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar