A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Yder Støtte til nationale og videnskabelige formål, fremme af dansk søfart og industri, danskheden i Sønderjylland og Sydslesvig, nordisk samarbejde samt til velgørende eller almennyttige formål. Støtte til enkeltpersoner ydes ikke.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar