A/S Arbejdernes Aktiebageris 35 Aars Jubilæumslegat

A/S Arbejdernes Aktiebageris 35 Aars Jubilæumslegat

Til understøttelse af trængende enker og andre enligt stillede kvinder med uforsørgede børn under 15 år i Odense købstad.
Yderligere oplysninger: Jubliæumslegat for enligt stillede kvinder med børn under 15 år i Odense købstad
og Dalum kommune. Ledige portioner bliver annonceret i Fyens Stiftstidende - sidste onsdag i januar måned.
Ansøgningsskema fremsendes efter annoncering mod frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar