A/S Arbejdernes Landsbanks Fond

A/S Arbejdernes Landsbanks Fond

Der kan af midlerne ydes beløb til enkeltpersoner til støtte for uddannelse, såsom almen faglig og akademisk uddannelse, støtte til oplæring, omskoling eller anden uddannelse. Endvidere kan midlerne anvedes som som støtte til institutioner, foreninger, skoler eller sammenslutning, som varetager almindelig oplysningsvirksomhed m.v. Private ansøgninger/enkeltpersoner: skal være ansøgt inden 31. januar på ansøgningsskema. Andre ansøgninger (institutioner, foreninger, skoler eller sammenslutninger: kan ansøges løbende Ansøgningsskema kan udprintet via hjemmesiden eller ved henvendelse til Arbejdernes Landsbank Fond.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar