A/S Brdr. Michaelsens Jubilæumsfond

A/S Brdr. Michaelsens Jubilæumsfond

Yde støtte til foranstaltninger eller enkeltpersoner. Særlig lægges vægt på om sådanne har haft relation til A/S Brdr. Michaelsens virksomhed eller Hedensted og omegn.
Yderligere oplysninger: Fondens formål er at yde støtte til foranstaltninger eller enkeltpersoner, hvor bestyrelsen finder sådan støtte berettiget eller formålstjenlig, med særlig vægt
på støtte til foranstaltninger eller enkeltpersoner, der har eller har haft relation til Brdr. Michaelsens virksomhed eller Hedensted og Omegn.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar