A/S Danexim’s Fond

A/S Danexim´s Fond

Støtte til nuværende og tidligere medarbejdere hos A/S Danexim. Herunder støtte til uddannelse og dygtiggørelse af såvel faglig som kulturel art, indbefattet kurser og studierejser, som fremmer den personlighedsmæssige udvikling, samt sådanne andre lignende formål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar