A/S Det Danske-Franske Dampskibsselskabs Understøttelsesfond af 1950

A/S Det Danske-Franske Dampskibsselskabs Understøttelsesfond af 1950

Til pensionister og enker efter tidligere ansatte i Dansk-Fransk D/S som gik konkurs i 1979.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar