A/S Otto Müllers Efterfølger’s Fond

A/S Otto Müllers Efterfølger´s Fond

At støtte det farmaceutiske studium ved at yde støtte til værdige studerende på højskolen, samt til støtte af videregående studier, der kan forventes at komme farmacien tilgode.
Yderligere oplysninger: I forbindelse med legatsøgning skal der anvendes et trangsoplysningsskema, der kan fås ved henvendelse til højskolen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar