A/S Tassos Understøttelsesfond

A/S Tassos Understøttelsesfond

Ekstra hjælp til ældre, veltjente arbejdere og funktionærer, som fra A/S Tasso er overgået til efterløn, førtidspension, invalidepension eller anden pension, og som har arbejdet i firmaet i mindst 20 år. Endvidere hjælp til arbejdere og funktionærer, der i firmaets tjeneste er blevet ramt af et ulykkestilfælde. I tilfælde af erhvervssygdom, kan der også ydes hjælp, når vedkommende har arbejdet i firmaet i mindst 5 år. Enker efter de ovennævnte kan ligeledes ansøge om understøttelse. Når en tidligere medarbejder, der har modtaget understøttelse, dør, kan en eventuel overlevende ægtefælle indsende ny ansøgning for at opnå understøttelse. Der uddeles ca. 30.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar