A/S Weilbach & Cohn’s Fabrikers hjælpe- og understøttelsesfond

A/S Weilbach & Cohn´s Fabrikers hjælpe- og understøttelsesfond Til tidligere medarbejdere, der har været ansat i et åremål og som er værdigt trængende efter fondets bestyrelses opfattelse, herunder på grund af indtægtsnedgang af forskellig art. [PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar