Aabenraa kommunes Studie- og Uddannelsesfond

Aabenraa kommunes Studie- og Uddannelsesfond

Udlån af fondens midler sker til studerende, hvis forældre har bopæl i Aabenraa kommune og fortrinsvis, hvor det vil være nødvendigt at etablere sig i en anden kommune i forbindelse med uddannelse af længere varighed på højere læreanstalt, seminarium, teknikum eller lignende. Hjælpen ydes som lån og kun til en uddannelses begyndelse.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema samt retningslinier fås ved henvendelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar