dum Sogns Spare- og Lånekasses Almennyttige Fond

Ådum Sogns Spare- og Lånekasses Almennyttige Fond

Støtte til almennyttige formål, herunder også støtte til erhvervs- og byudvikling. Der sigtes mod at opretholde befolkningsunderlaget til bevarelse af pastorat, skole, samlingssteder samt nærbutikker m.m. i Ådum.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar