Aage Brodersen og Hustru Erna A. I. Andersens Legat

Aage Brodersen og Hustru Erna A. I. Andersens Legat

Uddeles til trængende, levende skønlitterære forfattere, der skal være medlem af Dansk Forfatterforening. Ved lovende forstås både unge, lovende, skønlitterære forfattere, som i særlig grad forfattere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at vedkommende har placeret sig afgørende som kunstner. Ved udtrykket trængede forstås skønlitterære forfattere, der søger at skabe sig et økonomisk grundlag for helt eller delvis at kunne koncentrere sig om forfattervirksomhed. Legatet kan kun tildeles samme person én gang. Ansøges efter opslag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar