Aage Helfred Lundbye og hustru Ane Marie Hansine Lundbye, født Nielsens Legat

Aage Helfred Lundbye og hustru Ane Marie Hansine Lundbye, født Nielsens Legat

Til hjælp for syge værdigt trængende eller til uddannelse af værdigt trængende.
Yderligere oplysninger: Legat til hjælp til syge eller andre værdigt trængende, herunder personer under uddannelse, der måtte være værdigt trængende. Ansøgninger tages kun i betragtning hvis de bliver modtaget inden for ansøgningsfristen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar