Aage Maagensens fond

Aage Maagensens fond

Eje, bevare og administrere de overdragne aktiver. Støtte primært til Aage Maagensens familie og almenvelgørende formål. Der uddeles ca. 10.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar