Aalborg Bys og Omegns Sparekasses Fond

Aalborg Bys og Omegns Sparekasses Fond

Støtte til værdigt trængende samt uddannelsesformål. De pågældende skal mindst i 5 år have haft fast bopæl i sparekassens virkeområde og helst have haft tilknytning til sparekassen enten som indskydere, låntagere, funktionærer eller andre medhjælpere.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar