Aalborg Bys og Omegns Sparekasses understøttelseslegat af 1856

Aalborg Bys og Omegns Sparekasses understøttelseslegat af 1856

Støtte til værdige og trængende enker eller ugifte kvinder til opretholdelse eller etablering af egen husholdning.
Yderligere oplysninger: Kun for ansøgere med tilknytning til det tidligere Aalborg Amt

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar