Aalborg-Fonden (tidl. Aalborg Diskontobanks Jubilæumsfond)

Aalborg-Fonden (tidl. Aalborg Diskontobanks Jubilæumsfond)

At yde støtte til almene, velgørende, humane, kunstneriske eller videnskabelige øjemed. At yde støtte til videreuddannelse af teoretisk eller praktisk karakter og til studieophold i udlandet.
Yderligere oplysninger: Ifølge fondens vedtægter skal ansøgere for at opnå støtte til uddannelsesformål have eller have haft et tilknytningsforhold til det naturlige virkeområde for den tidligere Aalborg Diskontobank A/S (senere Provinsbankens nordjyske område).
De pågældende skal være ordentlige, velanbefalede personer, der kan sandsynliggøre, at de har evner og vilje til at gennemføre den påtænkte uddannelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar