Aalborg-Fonden

Aalborg-Fonden

Støtte til almene, velgørende humane, kunstneriske eller videnskabelige øjemed, som det efter bestyrelsens skøn må anses for samfundsmæssigt betydningsfuldt at bidrage til. Støtte til videreuddannelse af teoretisk eller praktisk karakter, ikke blot til gennemførelse af en uddannelse, som normalt afsluttes med en eksamen eller lign. prøve, men også til deltagelse i mere kortvarig undervisning og uddannelse, til studieophold i udlandet mv. Betingelsen er, at ansøger skal have eller har haft tilknytningsforhold til det område, inden for hvilket den tidligere Aalborg Diskontobank og bankens afdelinger virkede. Alene ansøgere, der kommer i betragtning, får besked.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar