Aalborg Frivillige Bloddonorers Fond

Aalborg Frivillige Bloddonorers Fond

Yder økonomisk støtte til personale til studierejser, kurser og videnskabelige møder, økonomisk støtte til lægevidenskabelig forskning, samt støtte til andre donorformål. Alt i Nordjyllands Amt. Ansøgningsskema kan rekvireres.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar