Aalborg Industri- & Handelskammer

Aalborg Industri- & Handelskammer

Støtte til trængende medlemmmer eller disses enker/afkom. Støtte til handelsmæssig uddannelse. Hædersgaver. Flidspræmier.
Yderligere oplysninger: Legatet anvendes hovedsageligt som støtte til værdige og trængende medlemmer af Aalborg Industri- & Handelskammer og den tidligere Nørresundby Handelsstansforening, disses enker og afkom.
Herudover kan ydes støtte til gennemførelse af en handelsmæssig uddannelse til unge under sådan uddannelse med tilknytning til Aalborg kommune. Endvidere kan der i særlige tilfælde tildeles hædersgaver og flidspræmier til personer, ligeledes med tilknytning til Aalborg kommune. For enker gælder følgende: Der er
ingen ansøgningsfrist og uddelingstidspunkt er 1. april. For unge gælder, at der
er ansøgningsfrist 15. juni og uddelingstidspunkt medio september.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar