Aalborg Kjøbstads Almindelige Understøttelsesforening – Aalborg Julemærket

Aalborg Kjøbstads Almindelige Understøttelsesforening - Aalborg Julemærket

Yder understøttelse af værdigt trængende med fast ophold i Ålborg kommune - først og fremmest enlige ældre personer og enlige mødre med børn Der uddeles årligt ca. 70.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar