Aalborg Sømandshjem

Aalborg Sømandshjem

At give såvel danske søfolk og fiskere og deres pårørende som søfarende af alle nationer et godt hjem, ledet i kristen ånd, økonomisk støtte til Indenlandsk Sømandsmission til fremme af sømandsmissionen samt økonomisk støtte til andre sømandshjem - fonde - der drives i tilslutning til Indenlandsk Sømandsmission. Der uddeles årligt ca. 250.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar