Aalborg Stiftstidendes Fond

Aalborg Stiftstidendes Fond

Legatet gives til studerende ved højere læreanstalter i Nordjylland som i forbindelse med studiet agter at tilbringe en periode fra 3-6 måneder i praktik i udlandet eller studere et semester ved en højere læreanstalt i udlandet. For at få tildelt legatet er det en forudsætning, at studieopholdet i udlandet er meritgivende, at ansøgeren har mindst 2 års studier bag sig og har nordjysk baggrund. Uddeling af legatmidler finder kun sted en gang årligt. Legatmodtagere, som tidligere har modtaget en legatportion, kan ikke søge igen. Aalborg Stiftstidendes Fond har i henhold til skattekontrolloven pligt til at oplyse skattemyndighederne om uddelte legater.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar