Aalborghus Gymnasiums 10-års Fond

Aalborghus Gymnasiums 10-års Fond

Yde støtte til økonomisk dårligt stillede elever på skolen. Yde støtte til skolens foreninger/udvalg og ekstraordinære undervisningsprojekter.
Yderligere oplysninger: Efter skriftlig ansøgning til fondens bestyrelse ydes støtte til: 1. enkelte elever, hvis økonomiske forhold ellers ville forhindre deltagelse i frivillige faglige ekskursioner. 2. ekstraordinære undervisningsprojekter, herunder studiedage, flerdagesekskursioner og studierejser. Støtte kan gives til alle deltagere efter trangsbestemte behov, der ikke kan dækkes på anden måde. 3. elever, hvis økonomiske situation akut og uforskyldt ville medføre væsentligt forringede arbejdsvilkår. Desuden kan der i ekstraordinære tilfælde ydes støtte til skolens foreninger og udvalg til foranstaltninger, der kun kan gennemføres ved fondens hjælp.
Fonden kan kun søges af skolens elever.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar