rhus amtskommunes fælleslegat for trængende

Århus amtskommunes fælleslegat for trængende

Der ydes støtte til kvinder, der er gravide eller har børn under 1 år. Endvidere kan der ydes støtte til børn under 15 år, hvis moderen opfylder betingelserne for at opnå støtte. Der ydes bl.a. støtte til underhold, oplæring, uddannelse og bedre boligforhold, eller i andre tilfælde, når forholdene taler herfor. Støtte kan kun gives til formål, som ansøgeren ikke har mulighed for at opnå anden eller yderligere offentlig støtte til. Personer, der er eller har været tilknyttet Rathlousdals Gaard eller Gods, har fortrinsret. Legatportionerne fordeles skønsmæssigt. Ansøgere skal have fast bopæl inden for Århus Amt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar