Aarhus Universitets Almene Studenterfond

Aarhus Universitets Almene Studenterfond

Yde økonomisk støtte til studerende ved Aarhus Universitet. Støtte ydes til fortsættelse eller afslutning af studier, herunder studierejser samt studieophold ved udenlandske universiteter. Ved tildeling til studierejser lægges bl.a. vægt på følgende kriterier: 1. At legatet ikke er bevilget før til samme studieophold. 2. At der ikke er tale om en studierejse indenfor Socrates/Erasmus- eller Nordplusnetværket. 3. At der ikke er tale om en studierejse, hvor formålet er at tage en MA eller BA. 4. At der er medsendt dokumentation for optagelse på det udenlandske universitet. 5 At der er medsendt budget. 6. At der er delvis selvfinansiering. 7. Ansøgers placering på studietrin. 8. At ansøger har udnyttet sine muligheder for SU fuldt ud (herunder optaget studie- og slutlån). Ansøgningsskema fås ved henvendelse på SU-kontoret. Alternativt kan skemaet printes fra nedenstående hjemmeside. Seneste årsopgørelse fra Skat skal vedlægges ansøgningen. Ansøgningsfrist bekendtgøres i Campus, på hjemmeside og på opslagstavle. Kun legatmodtagere vil få brev om tildelingsresultatet. Kan kun søges efter opslag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar