Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Universitets Forskningsfond

Formålet er at støtte videnskabelig forskning ved Aarhus Universitet. Der ydes normalt tilskud til publicering, til overgang fra ph.d. til postdoc (ansøgere: hovedvejledere for fremragende ph.d.-studerende, som forventes at indlevere deres ph.d.- afhandling til bedømmelse inden for normeret tid), til internationalisering (ansøgere: ph.d.-skolelederen, der på baggrund af indstilling fra den potentielle hovedvejleder udformer en begrundet ansøgning), samt løbende bevilling af ansøgninger om støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfonds gæsteforskerpulje med henblik på at kunne tiltrække udenlandske gæsteforskere. Kun forskere med tilknytning til Aarhus Universitet kan opnå støtte fra fonden. Der uddeles årligt ca. 75.000.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar