Aarhuus Stiftstidendes Fond

Aarhuus Stiftstidendes Fond

Fremme den uafhængige liberale presse i Danmark samt støtte videnskabelige, kulturelle, uddannelsesmæssige eller oplysende aktiviteter beslægtet med det primære formål. Der ydes ikke støtte til studieophold i udlandet. Der uddeles årligt ca. 2 millioner kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar