Aase og Ejnar Danielsens Fond

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Yder støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige område og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning. Støtte ydes ikke til personlige formål (legater) og ej heller til rene uddannelsesfomål, herunder kandidatuddannelse og tilsvarende, studierejser, kursusophold og kongresser. Der ydes ikke støtte til VIP-løn og egen løn, herunder lønkompensation i forbindelse med ph.d.-studier. For så vidt angår lægevidenskabelige forskningsprojekter skal der indsendes ansøgningsskema, lægmandsbeskrivelse (max ½ A4-side og på letforståeligt dansk), detaljeret dansk projektbeskrivelse, budget, CV for ansøger og medansøgere, publikationsliste for ansøger, anbefaling fra vejleder mm. Såfremt en ansøger fra anden side har opnået eller søgt om støtte til lignende formål, skal dette oplyses i ansøgningen. Ansøgninger behandles løbende på fondsbestyrelsesmøderne, der afholdes 5 gange årligt. Ansøgningskema kan hentes på fondens hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar