Aasted-Skærum Sparekasses Legat

Aasted-Skærum Sparekasses Legat

Bibliotekssager, plantningssager og ungdommens uddannelse. Støtte til unges bosætning og etablering eller lignende formål.
Yderligere oplysninger: Ansøgere skal have tilknytning til den gamle Aasted-Skærum kommune. Samlet årlig
legatsum svarer til renterne af legatkapitalen fratrukket annonceudgifter.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar