ABT-fonden

ABT-fonden

ABT-fonden yder tilskud til projekter, der fremmer udviklingen og udbredelsen af arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer i den offentlige sektor i Danmark. Tilskud gives kun til juridiske personer i form af: 1) offentlige myndigheder, fx hospitaler, plejecentre, kommuner og regioner eller 2) selvejende institutioner, herunder uddannelses-, forsknings-, og kulturinstitutioner. Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoner, private virksomheder eller ikke-momsregistrerede virksomheder. Private aktører opfordres til at indgå i samarbejde med offentlige myndigheder om tilskud til projekter, hovedansøger til ABT-fonden skal i disse tilfælde være den pågældende offentlige myndighed. Der kan kun søges tilskud til demonstrationsprojekter og implementeringsprojekter. Der udmøntes midler til projekter to gange årligt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar