Adam Jørgen Henning Walkendorf Sturups Legat

Adam Jørgen Henning Walkendorf Sturups Legat

Portioner kan kun tildeles personer, der nedstammer fra legatopretterens bedsteforældre til understøttelse for at kunne leve som sædvanligt og passende efter deres stand eller til uddannelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar