Adjunkt Gerda Mørup-Petersens familie- og studielegat

Adjunkt Gerda Mørup-Petersens familie- og studielegat

Til unge mennesker til hjælp til uddannelse og studierejser fortrinsvis vedrørende engelsk litteratur og drama. Såfremt direkte efterkommere af Gerda Mørup-Petersen bedsteforældre Hans Caspar Hansen, gift med Madsine Caroline Sonne og Emil Theodor Petersen, gift med Ernestine Petersen, født Mørup, måtte opfylde betingelserne for modtagelse af en legatportion, har disse fortrinsret, dersom de er ansøgere. Ansøgningsskema skal rekvireres skriftligt ved fremsendelse af frankeret svarkuvert. Mærk fremsendelsen: ´GMP-legat´. Ansøgningsskema udsendes kun i marts. Ikke imødekomne ansøgninger besvares ikke.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar