Administrator Johs. Krøiers Fond

Administrator Johs. Krøiers Fond

Til 1) Uddannelse af unge mandlige ikke-akademikere med henblik på at gøre dem egnede som selvstændige forretningsmænd inden for handel, skibsfart, industri og kunsthåndværk. I denne gruppe er der kun mulighed for tildeling til mænd. 2) Ældre, ensomme enkeltpersoner eller gamle, ensomme ægtepar, der har nogle opsparede midler, men ikke nok til på afgørende måde at supplere folkepensionen. Der uddeles få legatportioner a normalt ikke over 5.000 kr. Ansøgning om kunsthåndværkerstøtte skal bilægges foto, som ikke returneres, af kunstnerens vigtigste værker. Ansøgning skal indeholde oplysning om ansøgers cpr.nr. eller SE-nr. ellers kan ansøgningen ikke forventes behandlet. Der gives ikke meddelelse til ansøgere, der ikke er kommet i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar