Advokatsamfundets Understøttelsesfond

Advokatsamfundets Understøttelsesfond

Understøttelser efter bestyrelsens skøn til nuværende eller forhenværende advokater, disses efterlevende ægtefæller og børn og undtagelsesvis til andre, som advokaten faktisk forsørgede. Ansøgningsskema kan rekvireres ved skriftlig henvendelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar