ldre Fonden

Ældre Fonden

Hjælpe ældre mennesker til at klare sig selv på deres egne betingelser og bidrage til at opfylde deres behov, således med hensyn til bolig og pleje.
Yderligere oplysninger: Fonden virker for sit formål navnlig ved forsknings -og udviklingsprojekter, informationsvirksomhed i tilknytning hertil, og anlægstilskud til igangsætninger, f.eks opførelse af boliger og centre for ældre.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar