røskøbing-Fonden

Ærøskøbing-Fonden

Bevare såvel de gamle bygninger i Ærøskøbing som byens helhedspræg i den oprindelige eller så nært som muligt oprindelige skikkelse. Rådgiver, vejleder og yder økonomisk støtte i forbindelse hermed inden for røskøbing kommune.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar