AGA AB Medicinske Forskningsfond

AGA AB Medicinske Forskningsfond

Til forskere, læger, dyrlæger og tandlæger i Norden med et projekt eller en ide som har, eller kan få, betydning for den kliniske anvendelse af medicinske gasser. Projekterne eller ideerne kan omhandle anvendelse af de mest normale medicinske luftarter oxygen og dinitrogen oxid, såvel som andre gasser, herunder
kuldioxid, nitrogen, ædle gasser og specialgasser

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar