Agnes og advokat Magnus Winberg’s Fond

Agnes og advokat Magnus Winberg´s Fond

Økonomisk støtte til jurastuderende matrikuleret ved universiteterne i Danmark og færdiguddannede jurister uanset arbejdsområde. Studerende og/eller færdiguddannede jurister med tilknytning til Aalbrog, har førsteret til at modtage legater. Støtte til øvrige studerende, der er matrikuleret ved universiteterne i Danmark. Den økonomiske støtte skal gives til de pågældende personer med henblik på disses videreuddannelse i Danmark eller udlandet. Ansøgere skal medsende anbefalinger og dokumentation for, at formålet kan opfyldes. Ansøgningsskema kan rekvireres fra den 1/2 ved skriftlig henvendelse. Der uddeles årligt i alt ca. 200.000 kr. Ansøgningskema fås ved at indsende en frankeret svarkuvert til Grete Saxager.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar