Agronomfonden herunder Statskonsulent Søren Sørensens Studielegat og E Briand Clausens Mindefond

Agronomfonden herunder Statskonsulent Søren Sørensens Studielegat og E Briand Clausens Mindefond

Uddeles til studie- og rejselegater til enkelt- eller grupperejser til udlandet til medlemmer i Jordbrugsakademikernes Forbund. Legaterne gives som motivation til fortsat videreuddannelse og erfaringsudveksling inden for ét eller flere faglige aspekter på det jordbrugsvidenskabelige område.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema og vejledning til legatet kan rekvireres i Jordbrugsakademikernes Forbund. For yderligere oplysninger se hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar