Agronomfonden

Agronomfonden

Uddeles til studie- og rejselegater til enkelt- eller grupperejser til udlandet for medlemmerne af JA. Legaterne gives som motivation til fortsat videreuddannelse og erfaringsudveksling inden for ét eller flere faglige aspekter på det jordbrugsvidenskabelige område. Uddelingstidspunkt opslåes i Jord og Viden og på hjemmeside. Der uddeles endvidere Agronomprisen, der ikke kan søges.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar