Akademiraadets Understøttelsesfond for Billedkunstnere

Akademiraadets Understøttelsesfond for Billedkunstnere

Fremme af billedkunstens vilkår ved uddeling af legater til kunstnerisk begavede, trængende danske billedhuggere og malere - samt 15% til sådannes enker/enkemænd og ugifte døtre, men indtil videre uddeles livsvarige portioner. Kan ikke søges af studerende/elever ved kunstskoler m.m. Ansøgninger, der ikke imødekommes, besvares ikke. Ansøgningsskema kan hentes på hjemmesiden hele oktober måned.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar